Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ТРУДОВЕ ПРАВО

- галузь права, що регулює трудові і пов'язані з ними відносини незалежно від форм власності, господарювання чи галузевої підпорядкованості підприємств, установ, організацій. Регламентує відносини між працівниками й роботодавцем, від імені якого виступає власник або уповноважений ним орган; між власником і трудовим колективом з приводу участі працівників в управлінні виробництвом; відносини щодо

розгляду трудових спорів, охорони праці та ін. Основними джерелами Т. п. є Кодекс законів про працю, закони про колективні договори, про розгляд трудових спорів, про профспілки, про охорону здоров'я громадян і т. п.