Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ

- за законодавством України кримінально каране діяння, яке залежно від обставин може кваліфікуватися за різними статтями КК України. Так, кримінальна відповідальність встановлюється за Н. д. особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. У цьому разі Н. д. полягає в бездіяльності винного, який самостійно не надав допомогу потерпілому за наявності можливості надання такої допомоги або вчасно не заявив відповідним службам (напр., швидкій медичній допомозі), установам чи особам про необхідність надання потерпілому допомоги. Підвищена кримінальна відповідальність встановлена за Н. д. хворому без поважних причин особою медичного персоналу, яка зобов'язана за встановленими правилами подати таку допомогу, якщо це завідомо для медичного працівника могло спричинити тяжкі наслідки для хворого. Вважається злочином міжнародного характеру Н. д. судну та особам, що зазнали лиха. Національне законодавство відтворює за цей злочин відповідальність, передбачену у Брюссельській конвенції для об'єднання деяких правил щодо надання допомоги та рятування на морі (1910), Міжнародній конвенції про охорону людського життя на морі (1978), Міжнародній конвенції про пошук та рятування на морі (1979), Конвенції ООН з морського права (1982). Положення про рятування на морі імплементовані у Кодекс торговельного мореплавства України (КТМ) та інші нормативні акти, що регулюють безпеку судноплавства.