Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ВИБОРЧЕ ПРАВО

- 1) система правових норм, які гулюють   відносини, що виникають у процесі   ор-нїзації,проведення та визначення результатів виборів. І. п. охоплює положення Конституції, законів і підзакон-■:\ актів, що регламентують вибори парламенту, президента, органів місцевого самоврядування; 2) право, грома--■-: обирати (активне   В. п.) та бути обраними (пасивне В.  п.) на виборні посади в державному апараті та сргзнах  місцевого самоврядування. В Україні  активне 3. п. мають усі громадяни, яким на день виборів випов--илося    18 років, крім громадян, визнаних судом -:гдієздатними. Пасивне В. п. щодо обрання народним депутатом мають громадяни України, які мають право голосу, на день виборів досягли 21 року і проживають в Ук-гіїні протягом останніх 5 років. Депутатом представницького органу місцевого самоврядування може бути обраний громадянин, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років.