Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

СУДНО

- виробнича одиниця пароплавства, призначена для перевезення пасажирів і вантажів, яка діє на засадах внутрішнього госпрозрахунку, має власний виробничо-фінансовий план, конкретну організаційну єдність, організація та управління діяльністю якої здійснюється на підставі правових угод. Під С. розуміють також майно, що належить до основних засобів пароплавства, правовий режим яких визначається законодавством.

СУДОВА БАЛІСТИКА (нім. ВаШзііс, з лат. ЬаШзііс -ядро, метальний снаряд, від гр. Ьаііо - кидаю) - розділ криміналістики, що вивчає з позицій судочинства зброю, боєприпаси та сліди їхньої дії. За допомогою методів С. б. вирішуються питання про належність предметів до вогнестрільної зброї, придатність зброї до стрільби, відстань пострілу, послідовність пострілів, моделі, системи, зразки зброї та боєприпасів тощо. Особливо цінними для доказування є дослідження, спрямовані на ототожнення зброї за вистріленими кулями (шротом) і гільзами.