Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ВИБОРНІ ПОСАДИ

- посади в державному апараті, органах місцевого самоврядування та об'єднаннях громадян, заміщення яких відбувається шляхом виборів. У державному апараті та органах місцевого самоврядування В. п. заміщуються в порядку, встановленому законодавством; в об'єднаннях громадян - у порядку, встановлено-

му статутами цих об'єднань. Особам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади, по закінченні їхніх повноважень за виборною посадою надається попередня робота (посада) або за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж підприємстві, у закладі, установі, організації або за їх згодою на іншому. Час роботи на В. п. зараховується до безперервного трудового стажу.