Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ЗАВДАТОК

- грошова сума, що видається однією з договірних сторін іншій стороні на підтвердження укладення договору й забезпечення його виконання. 3.   застосовується лише в зобов'язаннях  між  фізичними

особами. За чинним ЦК України 3. відіграє забезпечувальну функцію, яка полягає в тому, що сторона, яка дала 3. : відповідає за невиконання договору, у разі його невиконання втрачає 3. Якщо відповідальною за невиконання договору є сторона, яка одержала 3., вона сплачує другій стороні подвійну суму. Сума 3. у разі невиконання договору зараховується при відшкодуванні збитків, завданих потерпілій стороні невиконанням договору. 3. схожий з авансовим платежем, оскільки він також є попередньою їлатою, але для виконання забезпечувальної функції сумою коштів, що внесена авансом, необхідно вказати в договорі, що ця сума є 3., бо в разі невиконання договору сума попередньої оплати повертається платнику.