Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ДОГОВІРНІ САНКЦІЇ

(лат. запсгіо - непорушна постанова) - засоби майнового примусу, що застосовуються в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Зміст Д. с. полягає в обов'язку сторони, яка порушила умови договору, відшкодувати збитки та сплатити неустойку (штраф, пеню). В законодавчому або договірному порядку можуть бути передбачені випадки, коли: а) допускається стягнення лише неустойки (штрафу, пені), а не збитків; б) допускається стягнення неустойки (штрафу, пені) і збитків у повній сумі; в) на вибір кредитора стягуються або збитки, або неустойка (штраф, пеня). Якщо належна до сплати неустойка (штраф, пеня) надмірно велика порівняно зі збитками кредитора, суд вправі зменшити її. Водночас стягнення неустойки (штрафу, пені), встановленої в разі прострочення або іншого неналежного виконання зобов'язання та відшкодування збитків, не звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі. У разі невиконання боржником за зобов'язанням певної роботи кредитор має право виконати цю роботу за рахунок боржника, якщо інше не встановлено законом чи договором, або вимагати відшкодування збитків. Д. с. застосовуються лише в тому разі, якщо боржник, котрий не виконав або неналежним чином виконав зобов'язання, є винним, крім випадків, передбачених законом чи договором. Обов'язок доводити відсутність вини покладається на особу, що порушила зобов'язання.