Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ОБОВ'ЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ

- правило розподілу між учасниками процесу обов'язку обґрунтовувати наявність тих або інших обставин, які є суттєвими для вирішення справи. У кримінальному процесі О. д. винуватості обвинуваченого лежить на обвинувачеві; водночас забороняється суду, прокурору, слідчому та особі, яка провадить дізнання, перекладати О. д. на обвинуваченого. Всі сумніви стосовно доведеності обвинувачення тлумачаться на користь обвинуваченого (підозрюваного, підсудного). У цивільному процесі.О. д. обставин, на які посилаються сторони як на підстави своїх вимог і заперечень, покладено на самі сторони. Об'єктивність і повнота розгляду цивільних справ за таких умов забезпечуються реалізацією принципу диспозитивності.