Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

СПІВАВТОРСТВО

- авторське право на твір науки. літератури, мистецтва або на відкриття, винахід, промисловий зразок,  створені завдяки спільній творчій праїл І двох або кількох осіб. С. не вважається надання техніч* допомоги: добір матеріалу, креслення схем, діаграм і