Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

- вищий орган державного фінансово-економічного контролю, утворений Верховною Радою України. Відповідно до ст. 98 Конституції України та Закону України від 11 липня 1996 р. "Про рахункову палату Верховної Ради України" Р. п. У. здійснює від імені Верховної Ради України контроль за використанням коштів Державного бюджету України. Р. п. У. здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких органів держави. Наділена широкими повноваженнями: організовує та здійснює контроль за вчасним виконанням прибуткової і видаткової частин Державного бюджету, державними цільовими фондами, за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього

державного боргу, законністю надання позик, економічної допомоги іноземним державам і одержання кредитів від іноземних держав, міжнародних організацій, які не передбачені Держбюджетом.