Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

- сукупність правових норм, які регулюють відносини з використання житлового фонду. І Ж. п. не є самостійною галуззю права, за змістом воно збігається з поняттям «житлове законодавство». Основу Ж. п. складають норми цивільного права (майнові відносини найму та оренди житлових приміщень і т. п.), норми сімейного права (права членів сім'ї власника житла). Норми, які регулюють житлові відносини в Україні, зафіксовані в Житловому кодексі України, Законі України «Про приватизацію державного житлового фонду» та ін.