Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПРАВОСВІДОМІСТЬ

- сукупність поглядів, ідей, які відображають ставлення окремих людей, соціальних груп до права, законності, правосуддя, їхнє уявлення про те. що є правомірним чи неправомірним. Психологічний бік П. складають звички, почуття, емоції людей стосовне правових явищ. П. містить у собі знання чинного права, його основних принципів і вимог, але не зводиться до нього; для П. не менш важливим є оціночний момент та установки поведінки. П. випливає з загальних закономірностей розвитку суспільної свідомості й виступає специфічним відображенням економічних, політичних та інших відносин даного суспільства в системі суспільного виробництва й соціально-політичної структури.