Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ТРАНСФЕРТ

(лат. ігапхґего - переношу, перемішую) - 1) переказ іноземної валюти або золота з однієї країни в іншу; переказ грошей з однієї фінансової установи в іншу; наказ банку своєму кореспондентові (стороні в кореспондентському договорі банківських установ) видати зазначену суму грошей особі, вказаній у Т.; 2) належно оформлене передання права володіння іменними цінними паперами однією особою іншій; 3) у бюджетній сфері - перерахування коштів у бюджети нижчестоящого або вищестоящого рівня за щоденними нормативами, які встановлюються у щорічному законі про державний бюджет (при перерахуванні коштів у Державний бюджет), а трансферти іншим бюджетам перераховуються в порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Державне казначейство України в разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками здійснює безспірне списання коштів за поданням Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та місцевих фінансових органів; 4) у міжнародному публічному праві - один із виняткових порядків набуття громадянства. Зокрема, при переході території від однієї держави до іншої громадянство мешканців території, що відходить, іде слідом за територією і таким чином автоматично набувається нове громадянство.