Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

КРЕДИТНІ САНКЦІЇ

- заходи примусового впливу, що застосовуються до підприємств, організацій, фізичних осіб, які порушили порядок здійснення господарсько-фінансової діяльності. К. с. спрямовані на здійснення кредитної дисципліни. Вони застосовуються кредитором у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником, зокрема неповернення своєчасно позички за кредитним договором, або несплати чи несвоєчасної сплати процентів за користування зазначеною позичкою. Позички видаються кредитними установами, як правило, під забезпечення. У разі неплатоспроможності боржника кредитор має право реалізувати заставу з метою відшкодування з виручених коштів боргу клієнта й витрат на реалізацію. Виручка, що залишилась, повертається клієнтові. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, кредитор має право фінансової претензії до позичальника. К. с. можуть передбачати підвищення процентної ставки за кредит, повне або часткове припинення видачі позички, дострокове їх стягнення тощо.