Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

- 1) одне з прав власника майна, яке передбачає можливість здійснити будь-яку розпорядчу дію щодо своєї власності: продати, подарувати, обміняти, здати на зберігання, в найм, напрокат, заставити та ін. Р. майном, яке належить недієздатним особам, здійснюється від їхнього імені законними представниками з обмеженнями, передбаченими законом (напр., опікунові забороняється здійснювати акти дарування майна, котре належить підопічному); 2) один із видів підзаконних актів: акт органу управління, що видається в межах його компетенції і має обов'язкову силу для юридичних і фізичних осіб, яким Р. адресоване. Р. може бути загальної, тривалої дії, а може мати разовий характер стосовно конкретного випадку.